זכר למחצית השקל תשפ"א

זכר למחצית השקל
30
זכר למחצית השקל
סכום פתוח