פדיון כפרות - לכתחילה נהורא!

פדיון כפרות תשפ"ב
18
פדיון כפרות תשפ"ב
25
פדיון כפרות תשפ"ב
36
פדיון כפרות תשפ"ב
סכום פתוח