עמותת ערבות הדדית כפר קמא

תשלום חד פעמי

ברצוני לתת צדקה (صدقة)
סכום פתוח
ברצוני לתת זכאת (زكات)
סכום פתוח
פרוייקט חלוקת מזון של דינה
סכום פתוח