עמותת ערבות הדדית כפר קמא

תשלום חודשי קבוע

צדקה (صدقة) בהוראת קבע
סכום פתוח / חודש
זכאת (زكات) בהוראת קבע
סכום פתוח / חודש
פרוייקט חלוקת מזון של דינה
תשלום חודשי קבוע (הוראת קבע)
סכום פתוח / חודש