מכון ליאו בק ירושלים

עמותת המכון

קבלה ללא תשלום של החוברות מסדרת חידושים. הנחות של 20% ומעלה על רוב פרסומי המכון.שאילת ספרים מספריית המכון ללא דמי פיקדון.
סטודנט
150
רגיל
200
בחירת סכום
סכום פתוח