"מעבר״ מרכז אמנויות ויצירה ע״ר

תרומות

תרומה חד פעמית One Time Donation
סכום פתוח
תרומה חודשית קבועה Monthly Donation
סכום פתוח / חודש