בניין ברכה ושלום

ברכת שלום - הוראת קבע בנקאית

מוצר/שירות סכום
תרומה חודשית קבועה / חודש
סה"כ: 0
אישור
לאחר האישור, יישלח אליך בדוא"ל מסמך חתום דיגיטלית ותועבר/י לדף סיכום.
לאחר האישור, המערכת תמתין לקבל אישור על הקמת הרשאה לחיוב חשבון. יישלח עדכון לאחר אישור הקמת ההרשאה מהבנק.