סאמיט (OfficeGuy לשעבר)

בנק שעות

שעת תמיכה
250₪ + מע"מ
שעת פיתוח
300₪ + מע"מ