הישיבה הגבוהה כוכב השחר

תרומה לישיבה הגבוהה כוכב השחר

תרומה לישיבת כוכב השחר
סכום פתוח
תרומה להנצחת אשר אהרון זוננשיין
סכום פתוח
חודש שלם של לימוד תורה
2,000
שעה של לימוד תורה
18₪ / חודש
שעה שבועית של לימוד תורה
52₪ / חודש
יום שלם של לימוד תורה
400₪ / חודש

עץ חיים

עץ חיים - מסלול רגיל
72₪ / חודש
עץ חיים + שעה שבועית
108₪ / חודש
עץ חיים + שעה יומית
316₪ / חודש