הישיבה הגבוהה כוכב השחר

מיזם עץ חיים

עץ חיים

עץ חיים - מסלול רגיל
72₪ / חודש
עץ חיים + שעה שבועית
108₪ / חודש
עץ חיים + שעה יומית
316₪ / חודש