J Dance

עמוד דמי הרשמה לקורס

על מנת להבטיח את השתתפותכם בקורס ולשריין את מקומכם בשיעור הראשון עליכם לשלם את  דמי ההרשמה בסך 55 ש"ח.  במקרה של ביטול ההשתתפות מצד הלקוח אין החזר כספי עבור ההרשמה, אך ניתן להשתמש בסכום ששולם  כדמי הרשמה לקורס אחר בהודעה מראש להנהלת המקום (עד 48 שעות לפני מועד פתיחת הקורס)
דמי הרשמה לקורס מתחילים
שימו לב, במידה ומדובר בזוג עליכם לשנות את הכמות ל- 2 בעת ההרשמה.
55