J Dance

עמוד כרטיסיית 20

כרטיסייה של 20 שיעורים קבוצתיים . תוקף הכרטיסייה הינו 6 חודשים. לא ניתן לנצל את הכרטיסייה או חלק ממנה לאחר שפג תוקפה. ניתן "להקפיא" את הכרטיסייה וכך להאריך את תוקפה בהודעה מראש. לא ניתן לקבל החזר כספי על הכרטיסייה שלא נוצלה.
כרטיסיית 20
כרטיסייה של 20 שיעורים קבוצתיים = חיסכון של 30%
900