העמותה לחינוך בר קיימא

"על שפת הערב"

“על שפת הערב”

“על שפת הערב” עוסקת במעגליות ומחזוריות הטבע והאדם, מנקודת מבט של שלבים שונים: יצירה, בניה, שחרור ההיאחזות והרס. המרחב ביער המאכל, בו העבודה מתרחשת, מכיל גירויים סביבתיים רבים. המתח בין המשתתפים ה”טבעיים” במרחב (מציפורים וחרדונים, דרך הרוח והשמש, ועד לרעש רכבות מסע), לבין ההתארחות של היצירה והפרפורמרים במרחב של ה”מארחים” – הוא דק, ונבחן לאורך היצירה, דרך עיסוק באדמה, קול וגוף.
כרטיס אחד ל"על שפת הערב", 1/7/21 בשעה 18:30
60
כרטיס אחד ל"על שפת הערב", 3/7/21 בשעה 18:30
60