קהילת השמשוני - מודיעין (ע"ר)

כללי

ממתינים לך מוצרים/שירותים לתשלום בסך 0
המשך לתשלום | איפוס מוצרים/שירותים
תרומה כללית
תרומה לקופה הכללית של הקהילה
סכום פתוח חד פעמי
תרומה לגמ"ח
תרומה לגמ"ח של קהילת השמשוני
סכום פתוח חד פעמי
קרן בניין (למי שלא שילם בעבר)
7,000
קרן בניין (למי ששילם בעבר)
5,000