קהילת השמשוני - מודיעין (ע"ר)

כללי

תרומה כללית
תרומה לקופה הכללית של הקהילה
סכום פתוח חד פעמי
תרומה לגמ"ח
תרומה לגמ"ח של קהילת השמשוני
סכום פתוח חד פעמי
קרן בניין (למי שלא שילם בעבר)
7,000
קרן בניין (למי ששילם בעבר)
5,000