קהילת השמשוני - מודיעין (ע"ר)

דמי חבר

ממתינים לך מוצרים/שירותים לתשלום בסך 1,000
המשך לתשלום | איפוס מוצרים/שירותים
דמי חבר שנתיים
דמי חבר שנתיים
1,000
דמי חבר - תשלומים רבעוניים
1,000₪ / 3 חודשים
דמי חבר שנתיים לפנסיונרים
דמי חבר שנתיים לפנסיונרים
500