ש.ה.ם שאיפת התקדמות מתמדת

כללי

תרומה חד פעמית
סכום פתוח
תרומה חודשית קבועה
סכום פתוח / חודש
תרומה חודשית לשנה
סכום פתוח / חודש