מועדון המטפסים הישראלי (ע"ר)

דמי חבר לשנת 2018 עד 31.12.2018

דמי חבר שנתיים עד 31.12.2018 

עזור לנו לקדם את ענף הטיפוס
תרומתך מוכרת ע"י מס הכנסה לפי סעיף 46 לחוק

חברות עד 31.12.2018
דמי חבר
200
תרומה למועדון המטפסים לקידום הענף
תרומה למועדון המטפסים לקידום ענף הטיפוס בישראל
100

תודה על השתתפותך בקידום ענף הטיפוס בישראל !!