האיגוד לקידום גישות פסיכולוגיות וחברתיות לפסיכוזה

דמי חברות ISPS ישראל 2021

הרשמה לחברות באיגוד לקידום גישות פסיכולוגיות וחברתיות לפסיכוזה לשנת 2021
דמי חברות ISPS ישראל, 2021, סטודנטים ומתמחים במקצועות טיפוליים
125
דמי חברות ISPS ישראל, 2021, מומחים
175
דמי חברות ISPS ישראל, 2021, מתמודד/בן משפחה
100