האיגוד לקידום גישות פסיכולוגיות וחברתיות לפסיכוזה

דמי חברות 2019

אנא מלאו את פרטי הקשר המבוקשים באנגלית - אנו חולקים אותם עם חברנו בארגון הבין-לאומי כדי שיוכלו לשלוח לכן-ם את כתב העת, ולספק לכם הנחות לאירועי האיגוד באשר תהיו.
דמי חברות ISPS ישראל, 2019, סטודנטים ומתמחים במקצועות טיפוליים
125
דמי חברות ISPS ישראל, 2019, מומחים
175
דמי חברות ISPS ישראל, 2019, מתמודד/בן משפחה
100