האיגוד לקידום גישות פסיכולוגיות וחברתיות לפסיכוזה

דמי חברות 2020

הרשמה לחברות באיגוד לקידום גישות פסיכולוגיות וחברתיות לפסיכוזה לשנת 2020
דמי חברות ISPS ישראל, 2020, סטודנטים ומתמחים במקצועות טיפוליים
125
דמי חברות ISPS ישראל, 2020, מומחים
175
דמי חברות ISPS ישראל, 2020, מתמודד/בן משפחה
100