ליסאן - لسان - Lissan

תרומות

ליסאן – لسان  היא עמותה ללא מטרות רווח הפועלת להרחבת אפשרויות השיח בין מזרח למערב ירושלים באמצעות לימוד והכרה בשתי השפות המדוברות בה – עברית וערבית, והרחבת אפשרויותיהם של תושבי העיר להשתמש בהן,

תרומה 50
50
תרומה 100
100
תרומה 200
200
תרומה 300
300
תרומה 500
500
תרומה 1000
1,000
תודה רבה על תרומתך