תחרות - התנועה לחירות בתעסוקה ע"ר

הוראות קבע

הוראת קבע בכ. אשראי - 20 ש"ח
תרומה בהוראת קבע - כרטיסך יחוייב בסכום הנקוב מידי חודש
20₪ / חודש
הוראת קבע בכ. אשראי - 50 ש"ח
הוראת קבע הכרטיס אשראי - 50 ש"ח
50₪ / חודש
הוראת קבע בכ.אשראי - 100 ש"ח
100₪ / חודש
סכום לבחירתך
סכום פתוח / חודש