דרישה ישראל

תרומה לישיבה

התרומה מוכרת לצרכי זיכוי ממס (סעיף 46)

תרומה

תרומה לספריית הישיבה
סכום פתוח
תמיכה במלגה לתלמידה
סכום פתוח / חודש
לבניין הישיבה
סכום פתוח / חודש