דרישה ישראל

תרומה בהוראת קבע לישיבה בראש צורים

התרומה מוכרת לצרכי זיכוי ממס (סעיף 46)

תרומה חודשית 90
90₪ / חודש
תרומה חודשית 180
180₪ / חודש
תרומה חודשית 360
360₪ / חודש
תרומה חודשית
סכום פתוח / חודש
נודה לעזרתכם!