דרישה ישראל

תרומה באשראי

תרומה בסכום פתוח
סכום פתוח חד פעמי
תרומה חודשית
סכום פתוח / חודש