דרישה ישראל

תרומה באשראי

התרומה מוכרת לצרכי זיכוי ממס (סעיף 46)

תרומה בסכום פתוח
סכום פתוח
תרומה חודשית
סכום פתוח / חודש