הישיבה בראש צורים

בית מדרש 'זוגי בשישי'

הרשמה לפרשת תצווה
30
הרשמה לפרשת כי תשא
30
הרשמה לכל המפגשים
250