הישיבה בראש צורים

בית מדרש 'זוגי בשישי'

הרשמה לפרשת פקודי (ראש חודש אדר ב')
30
הרשמה לפרשת תזריע (החודש)
30
הרשמה לכל המפגשים
150