בית הלל הנהגה תורנית קשובה

בית הלל הנהגה תורנית קשובה

המוסד מוכר לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה 
ניתן לתרום גם באמצעות העברה בנקאית:
שם החשבון: בית הלל – הנהגה תורנית קשובה (ע"ר)
מס׳ עמותה: 58-0559441
כתובת העמותה: ירושלים, ת.ד 9725
בנק דיסקונט לישראל 11
מס' חשבון: 114086631
סניף: 65 (סניף קרית יובל)
כתובת: בורוכוב 74, ירושלים
תודה מראש לתמיכתך!
תמיכה בשו"ת משיבת נפש
סכום פתוח
תרומה חודשית קבועה לבית הלל
סכום פתוח / חודש
תמיכה באתר נגישו"ת
סכום פתוח