בית הלל הנהגה תורנית קשובה

שו"ת משיבת נפש

הקדשת יום פעילות באתר
360
הקדשת שבוע פעילות באתר
1,300
הקדשת חודש פעילות באתר
5,000
תרומה חד פעמית למשיבת נפש
סכום פתוח
תמיכה חודשית קבועה במשיבת נפש
סכום פתוח / חודש