בית הלל הנהגה תורנית קשובה

בית הלל - משיבת נפש

תמיכה חודשית קבועה במשיבת נפש
סכום פתוח / חודש
תרומה למשיבת נפש
סכום פתוח
תרומות לבית הלל
סכום פתוח