קהילת דרכי ציון מודיעין (ע״ר)

תרומות לקרן היד המסייעת

תרומה לקרן היד המסייעת
סכום פתוח
תרומה חודשית לקרן היד המסייעת
סכום פתוח / חודש