קהילת דרכי ציון מודיעין (ע״ר)

קטלוג תרומות

תרומה חד פעמית - One-time Donation
סכום פתוח חד פעמי
תרומה חודשית קבוע - Monthly Donation in Perpetuity
סכום פתוח / חודש
תרומה חודשית לשנה - Monthly Donation for One Year
סכום פתוח / חודש
תרומה חודשית ל6 חודשים - Monthly Donation for 6 Months
סכום פתוח / חודש
Kol Nidrei Appeal - מגבית כל נדרי
סכום פתוח חד פעמי