קהילת דרכי ציון מודיעין (ע״ר)

קטלוג תרומות

תרומה חד פעמית - One-time Donation
סכום פתוח
תרומה חודשית קבוע - Monthly Donation in Perpetuity
סכום פתוח / חודש
תרומה חודשית לשנה - Monthly Donation for One Year
סכום פתוח / חודש
תרומה חודשית ל6 חודשים - Monthly Donation for 6 Months
סכום פתוח / חודש
תרומה לקרן היד המסייעת
סכום פתוח
כל נדרי תשפ״א - Kol Nidrei Appeal 5781
סכום פתוח
Simchat Beit HaShoeva 5781
20