בית חב"ד כרמל צרפתי

אגודת הידידים

מסלול ידיד
36₪ / חודש
מסלול כסף
100₪ / חודש
מסלול זהב
180₪ / חודש
מסלול פלטינום
360₪ / חודש

תודה שאתם חלק! 

בזכותכם נמשיך ונעשה למעננו ולמען הקהילה כולה!

שלכם תמיד, הרב יהודה גינזבורג