בית חב"ד גדרה שע"י צאגו"ח (ע"ר)

תרומות

תרומה חד פעמית
סכום פתוח
תרומה חודשית קבועה
סכום פתוח / חודש
תרומה חודשית לשנה
סכום פתוח / חודש