סקרין שוט פיתוח בע"מ

תנאים והגבלות

תנאי השירות
התשלום יבוצע טרם מתן השירות
שירותי הניהול יופעלו תוך 2 ימי עסקים מקבלת התשלום.
ביטול השירות בשלושה החודשים הראשונים כפוף לתשלום של דמי התקנה בסך שלושה חודשי שירות בקיזוז הזמן שכבר חלף ממועד תחילת השירות.

תמצית השירותים הכלולים בניהול אתרים:
  • עדכוני מערכת לפי הצורך
  • ניטור אתר
  • גיבויים תקופתיים
  • ניטור אבטחה
  • ניטור ביצועי אתר
  • דו"ח תקופתי לפי החבילה

תמצית השירותים הכלולים באחסון אתרים
  • נפח אחסון על פי תנאי החבילה
  • תעבורה על פי תנאי החבילה
  • ההעברת אתר לשרתי החברה
  • גיבויים תקופתיים

תנאי התשלום
הלקוח ישלם באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי אחר שיוסכם על ידי החברה. חידוש השירות ייעשה באופן אוטומטי באמצעות כרטיס האשראי אלא אם כן השירות בוטל על ידי הלקוח.

שירותים נוספים
לבקשת הלקוח החברה יכולה לספק שירותים נוספים בתשלום נפרד. השירותים כוללים, הגדרת תיבות דוא"ל, חיבור דומיינים נוספים (בכפוף לחבילה), שיפור ביצועים, SEO, עיצוב ופיתוח.
בנוסף, החברה מאפשרת רכישת דומיין בתשלום נפרד. עלות רישום הדומיין אינה ניתנה להחזרה לאחר הרכישה.

צנזורה
החברה אינה שולטת על התוכן העובר אל ומחוץ לאתר דרך האתר, הרשת או הדואר האלקטרוני. הלקוח מסכים לאחסן בחשבון אך ורק תכנים בכפוף לתנאי השירות ובכפוף לחוק.

אחריות
החברה אינה אחראית לכל נזק או איבוד מידע העלול להתרחש כתוצאה משגיאה או שימוש לא נכון שנגרם על ידי הלקוח. בנוסף, החברה אינה אחראית על השירות המסופק על ידי הלקוח ללקוחותיו הוא ולא תהיה אחראית לכך בשום צורה. הלקוח מתחייב כי לא יעשה שימוש בשירות באופן הפוגע בחוק, בזכויות יוצרים, בקניין רוחני וכדו'.
במידה והחבילה כוללת גיבויים תקופתיים, החברה תבצע גיבויים אלו על תוכן האתר וה DB. המרווח בין גיבוי לגיבוי לא יעלה על 72 שעות.
החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לספק שירות רציף, מהיר ואמין ללקוח. עם זאת, שירותים טכנולוגיים עלולים לקרוס מפעם לפעם. במקרה של כשל, החברה תפעל במהירות האפשרית על מנת להחזיר את השירות לקדמותו. במקרה של כשל מעבר לפרק זמן סביר, אחריות החברה מוגבלת לסכום היחסי ששולם לתקופה בה השירות לא פעל.
החברה אינה אחראית לכל נזק אשר יגרם ללקוח כתוצאה מאי זמינות האתר

זכויות
החברה רשאית להפסיק את השירות תוך מתן הודעה ללקוח 30 יום מראש.