אמן בתור מחנך

תרומות DONATION

תרומה חד פעמית one-time donation
סכום פתוח
תרומה קבועה למשך שנה Regular donation for one year
סכום פתוח / חודש
פרויקט שיטוט במרחב ירושלמי לבני נוער
סכום פתוח