שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם - Rabbis for Human Rights

תרמו לנו

תרומה 1,000 ש''ח
1,000
תרומה 500 ש''ח
500
תרומה 360 ש''ח
360
תרומה 180 ש''ח
180
תרומה 100 ש''ח
100
דמי חבר
250
דמי חבר סטודנטיות.ים
100
תמיכה בפרויקט החקלאים הפלסטינים
סכום פתוח
תרומה לפרויקט צדק חברתי
סכום פתוח
תרומה לפרויקט החינוך
סכום פתוח
תמיכה בפרויקט מרכז פליטים
סכום פתוח
תרומה אחרת
סכום פתוח
תרומה חודשי
סכום פתוח / חודש
תמיכה בקו חירום
סכום פתוח

תודה רבה לתמיכתך במאבק לישראל צודקת!

*חיובים עשויים להופיע כ- UPay / יופיי