שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם - Rabbis for Human Rights

תמיכה בעשות משפט – קול רבני לזכויות אדם


תרומה 360 ש''ח
360
תרומה 180 ש''ח
180
תרומה 100 ש''ח
100
תרומה חופשית
סכום פתוח
דמי חברות
250
דמי חברות סטודנטיות.ים
100
תרומה לפרויקט עץ הזית
סכום פתוח
תרומה לפרויקט צדק חברתי
סכום פתוח
תרומה לפרויקט החינוך
סכום פתוח
תרומה חודשית
סכום פתוח / חודש

תודה רבה לתמיכתך במאבק לישראל צודקת!

*חיובים עשויים להופיע כ- UPay / יופיי