שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם - Rabbis for Human Rights

תמיכה ברבנים למען זכויות אדם

תרומה 360 ש''ח
360
תרומה 180 ש''ח
180
תרומה 100 ש''ח
100
תרומה חופשית
סכום פתוח
דמי חברות
250
דמי חברות סטודנטיות.ים
100
תרומה לפרויקט עץ הזית
סכום פתוח
תרומה למרכז פליטים
סכום פתוח
תרומה חודשי - מרכז פליטים
סכום פתוח / חודש
תרומה לפרויקט צדק חברתי
סכום פתוח
תרומה לפרויקט החינוך
סכום פתוח
תרומה חודשית
סכום פתוח / חודש

תודה רבה לתמיכתך במאבק לישראל צודקת!

*חיובים עשויים להופיע כ- UPay / יופיי