קרן עתיד פלוס לחינוך בישראל

תרומה לעתיד פלוס

יש לך את ההזדמנות להשפיע על חייהם של ילדים בישראל באמצעות חינוך.
בזכותך - ניצור שוויון הזדמנויות אמיתי!
תרומה לעתיד פלוס
100
תרומה לעתיד פלוס
200
תרומה לעתיד פלוס
500
תרומה לעתיד פלוס
1,000
תרומה לעתיד פלוס
סכום פתוח