ופרצת מוסדות ליובאוויטש

אגרא דתעניתא

סעודה אחת
18
2 סעודות
36
3 סעודות
54
4 סעודות
72
5 סעודות
90
בחר סכום לתרומה
סכום פתוח