ספרי בלימה

קטלוג ספרי בלימה


GERSHOM SCHOLEM AND THE RESEARCH OF SABBATIANISM // Jonatan Meir & Shinichi Yamamoto
88
מסעות בשביס בארץ ישראל // יצחק בשביס זינגר
64
בן המקום // חיים הזז
64
כנסת ישראל ומלחמות הגויים // אהרון שמואל תמרת
64
בחביון הנשמה // הלל צייטלין
64
געגועים ליופי // הלל צייטלין
64
בחביון הנשמה + געגועים ליופי [שני כרכים]
128
ליקוטים // יוסף וייס
50
דמותו המיתולוגית של הבעש״ט // יונתן מאיר
50
רבי נחמן מברסלב: צער העולם וכיסופי משיח // הלל צייטלין
45
Collage by: Amit Naamani
___
blimabooks@gmail.com
fb