אי"ב - ארגון יוצרים עצמאים בתיאטרון

השתלמות אי"ב: סדנת תאורה (שני מפגשים)

רגיל (סדנת תאורה שני מפגשים)
240
איגודים - בת"י, שח"ם, כוראוגרפים, סטודנטים (סדנת תאורה שני מפגשים)
160