OFFICEGUY

שליחת מסרונים מזדמנים

דף זה מאפשר לכם לשלוח מסרונים בקלות, לאדם אחד או יותר, לכל גודל של רשימת תפוצה, מהמספר הנייד שלכם!
תהליך השליחה מורכב משלושה שלבים: הגדרת המסרון, הגדרת אמצעי תשלום, ואישור המספר השולח.

לתשומת הלב - עמידה בחוקי המדינה היא על אחריותכם המלאה, כולל עמידה ב-"חוק הספאם".
עלות השירות הינה 15 אג' להודעה + מע"מ.

פרטים כלליים

המשך