OFFICEGUY

תקנון האתר

הרשמה לאתר מותנית בקריאה ובאישור התקנון על כל חלקיו. הרשמתך לאתר תיחשב כהסכמה לכל פרטי התקנון.

ברוכים הבאים וברוכות הבאות!
על ידי שימוש במוצרים, תוכנות, שירותים ו/או אתרים של OfficeGuy (להלן: "השירותים") הינכם מסכימים לתקנון הכולל תנאים והגבלות שונים.
התקנון צפוי להשתנות מעת לעת. על כל שינוי בתקנון תקבלו הודעה באתר ו/או בדוא"ל. השימוש בשירותים הינו בכפוף להסכמה לתקנון ולשינויים שלו. במידה ולא תסכימו לשינויים בתקנון, תוכלו להוריד את כל הנתונים שלכם מחלק מהשירותים שיאפשרו זאת, אך לא תוכלו עוד להשתמש בשירותים עד שתאשרו את התנאים החדשים.
עליכם לקרוא את התקנון במלואו ולאשר אותו.

הגרסה המעודכנת של התקנון תמצא בכתובת הבאה https://www.myofficeguy.com/users/showterms/.

 1. הגדרות:
  1. "המערכת": אתר OfficeGuy הנמצא בכתובת myofficeguy.com וכל האתרים, הכתובות, הדואר האלקטרוני, המסמכים והאנשים המקושרים אליו.
  2. "המשתמש": כל איש, אישה או מערכת אוטומטית המשתמשים במערכת. בתשלום, או שלא בתשלום, בכל אמצעי שהוא לרבות מכשירים סלולריים, לרבות עובדים ומתנדבים של המשתמש.
  3. "הנהלת האתר": חברת איש המשרד בע"מ (הידועה גם כ-OfficeGuy Ltd).
 2. כללי:
  1. השימוש במערכת מוצע בהתנייה לקריאה ואישור התקנון על כל חלקיו לרבות ההגדרות, המבוא וכיו"ב. שימוש במערכת לרבות הרשמה אליה ייחשבו כהסכמה מצד המשתמש לכל התנאים הרשומים.
  2. השימוש במערכת מוצע בתשלום או בחינם על פי הגדרות המשתמש והגדרות הנהלת האתר המשתנות לעת לעת. גם בהרשמה חינם למערכת אין הבטחה כי השימוש העתידי במערכת יהיה בחינם כלל ועיקר.
  3. התשלום למערכת הינו עבור הזכות להשתמש בה בלבד. כל הזכויות על התוכן, התשתית, העיצוב והקוד של המערכת יישארו בידי הנהלת האתר באופן מלא ובלעדי. כל זאת לרבות זכויות יוצרים, קניין רוחני ומוחשי מכל סוג שהוא הנמצא באתר אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 3. הצהרות כלליות:
  1. אין לראות במערכת ובתכניה כל ייעוץ משפטי, חשבונאי, פיננסי, כלכלי או ייעוץ מכל סוג שהוא.
   הנהלת האתר מזינה למערכת תכנים מילוליים על מנת להבהיר מה ההיגיון המנחה ואילו חוקים ותקנות הובילו לבניית המערכת כמו שהיא בנויה. מטרה נוספת היא קבלת ביקורת ומשוב מלקוחות ומבקרי המערכת על מנת לקדמה בצורה שקופה ויעילה.
  2. בכל דילמה עם התכנים והפונקציות של המערכת יש להיוועץ עם בעל מקצוע והסמכה כנדרש.
  3. בכל מקרה שהוא, ההנהלה לא תהא אחראית בגין כל נזק כזה או אחר, למשתמש או לצד ג', בעקבות כל שימוש שהוא במערכת לרבות בעקבות אובדן נתונים ומידע, אי דיוק בנתונים ובמידע, העברת מידע שגוי לצד ג', אי זמינות המערכת, בעקבות שירותים נלווים או אי אספקה של שירותים.
  4. ההנהלה שומרת את זכותה לשנות את תנאי השימוש בצורה חד צדדית. המשתמש יוכל לבחור להסכים לתנאים או להפסיק את השימוש במערכת.
  5. ההנהלה שומרת את זכותה לא לתת שירות למשתמשים לפי שיקול דעתה הבלעדי. אי נתינת שירות מסוג זה יכולה להיות ע"י הגבלה מראש או על ידי הפסקת השירות, השירות במלואו או חלקו, מכל סיבה שהיא לרבות עבור משתמשים אשר לא השתמשו במערכת למשך חצי שנה ומעלה. שימוש במערכת יוגדר לפי הנהלת האתר.
  6. הנהלת האתר לא מתחייבת לספק אפשרות צפייה ו/או עותקים כלשהם של המידע המאוחסן במערכת לאחר הפסקת תשלום דמי השימוש עבור המערכת. על המשתמש לגבות את כל הנתונים שלו במקרה של עזיבת המערכת.
 4. הצהרות והתחייבויות המשתמש:
  1. המשתמש מתחייב לא לנקוט בצעד משפטי כנגד הנהלת האתר באם אחד מתנאי השימוש, הרכיבים במערכת או האפשרויות בה לא מתאימים לו. הסעד והצעד היחיד שעומד לרשות המשתמש הוא הפסקת השימוש במערכת.
  2. המשתמש מתחייב לא להשתמש במערכת לכל שימוש בלתי חוקי. כל שימוש בלתי חוקי יהיה באחריות המשתמש והוא יישא באחריות על פי כל דין.
  3. המשתמש מתחייב לבדיקה מדגמית של הנתונים, התחשיבים, הדוחות וכל התוצרים של המערכת מדי חודש בחודשו.
  4. המשתמש מתחייב להחליף את הסיסמאות איתן הוא משתמש במערכת בצורה תדירה ולא פחות מאחת לחצי שנה. הנהלת האתר ממליצה להשתמש בסיסמא ייחודית במערכת ולא להשתמש בסיסמא באתרים נוספים.
  5. המשתמש מאשר להנהלת האתר אישור קבוע להשתמש בפרטים המזהים ופרטי ההתקשרות של המשתמש על מנת לשלוח דוא"ל או דואר מכל סוג.
  6. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהנהלת האתר תעביר כל פרט מידע הנמצא ברשותה במידה ותידרש לכך על ידי רשויות המס.
  7. תנאי השימוש הינם בהתאם לחוקי מדינת ישראל. המשתמש מסכים בזאת כי בכל מחלוקת הקשורה בצורה ישירה או עקיפה למערכת סמכות השיפוט הבלעדית תהא בבתי המשפט בירושלים.
 5. הצהרות והתחייבויות הנהלת האתר:
  1. הנהלת האתר מתחייבת לעשות כל שביכולתה בשביל להבטיח עמידה בעקרונות החברה המופיעים באמנת השירות של המערכת המתעדכנת מעת לעת. יחד עם זאת, ייתכן ונפלו וייפלו שיבושים בקוד המערכת שיגרמו לשיבושים, טעויות ושגיאות בנתונים, בתחשיבים, בדוחות וכיוצ"ב. הנהלת האתר מציעה את המערכת As Is, לא מתחייבת ל-0 טעויות ולא לוקחת על אחריותה נזקים, הוצאות או הפסדים שעלולים להיגרם למשתמשים או לצד ג' בעקבות שימוש במערכת. אנו מזמינים את המשתמשים לעמוד בהתחייבותם לבדיקה מדגמית של המערכת ולדווח לנו מיידית על כל תקלה על מנת שנוכל לקדם את המערכת.
  2. מערכת זמינה ומהירה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע היא אחת המטרות שלנו. יחד עם זאת, בטבען של מערכות כמו המערכת, עלולים להיות זמנים שבהם המערכת לא תהיה פעילה בצורה חלקית או מלאה. ההנהלה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם בעקבות אי זמינות כלשהי במערכת לרבות תקלות ופגמים.
  3. מערכת מאובטחת ומוגנת היא מטרה חשובה אצלנו. יחד עם זאת, מערכות גדולות וחזקות מאיתנו נפרצות מדי יום. הנהלת האתר לא לוקחת אחריות על אובדן מידע, גניבת מידע, או שיבוש מידע כתוצאה מפריצה כזו או אחרת למידע המאוחסן.
  4. הנהלת האתר מתחייבת לא להעביר מידע על המשתמשים לצד ג' פרט לנתונים סטטיסטיים אנונימיים.
 6. מדיניות ביטולים
  1. המשתמש יוכל לבטל את חברותו במערכת בכל שלב. ביטול חברות משמעה:
   1. הפסקת התשלומים העתידיים.
   2. הפסקת יכולת כתיבת תכנים משלב פקיעת תוקף התשלום האחרון.
   3. הפסקת יכולת צפייה והורדת תכנים לאחר חודש מפקיעת תוקף התשלום האחרון.