OFFICEGUY

הודעה מתאריך 09/10/2013

הודעה מתאריך 09/10/2013
הוצאנו היום אפליקציה לאנדרואיד!

גרסה 1.0 של גרסת ה-"מובייל" של המערכת!
כרגע, האפליקציה היא רק הדמיית-דפדפן, אבל היא כבר מקלה עליכם את הגישה.
בקרוב - פיתוחים נוספים!
יכולות נוכחיות:
הוצאת חשבונית/קבלה/חשבונית-קבלה/יצירת לקוח/יצירת פריט הכנסה/יצירת פריט הוצאה.
הכל כמובן, תוך אפשרות לשלוח במייל ללקוחות במידת הצורך,
תוך אפשרות לסרוק הוצאה לתוך המערכת,
ועוד!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imanage

לתגובות בפייסבוק, לחצו כאן