OFFICEGUY

הודעה מתאריך 09/03/2014

הודעה מתאריך 09/03/2014
התוספות למערכת שאני רוצה לספר לכם עליהן כל כך גדולות ומשמעויותיות, שהייתי חייב לחלק אותן לכמה חלקים.

סקרנים?
החלק הראשון!
http://imanageblog.blogspot.co.il/2014/03/blog-post_9.html

לתגובות בפייסבוק, לחצו כאן