OFFICEGUY

טובים השניים - פתיחת תיק שותפות

טובים השניים - פתיחת תיק שותפות
הקלישאה טוענת שיש דברים שתמיד כדאי לעשות בשניים. בעוד עולם העסקים נדמה לנו כמקום של בודדים אשר מנסים להצליח בכוחות עצמם, המציאות מראה אחרת. יש תמיד את האפשרות לשתף פעולה עם פרטנר נוסף ולהחליט על פתיחת שותפות.
ההתמודדות העסקית בשותפות הוא נושא בפני עצמו, אך כדאי לדעת להתחיל ולעשות זאת נכון. הנה כל מה שצריך לדעת על התהליך של רישום שותפות, צעד אחר צעד.

ההבדל בין עוסק מורשה לשותפות

עוסק מורשה יוגדר כעסק שמחזור ההכנסות השנתי שלו מצוי מעל הסכום הקבוע בחוק (ומתעדכן מדי שנה). המשמעות היא שעוסק מסוג זה נדרש לשלם מס ערך מוסף, להגיש דוחות למע"מ, להוציא חשבונית עבור העסקאות ועוד - כל זאת בשונה מעוסק פטור. לצד היתרונות השונים, החסרון העיקרי הוא שבמצב זה לא קיימת הפרדה בין העסק עצמו לבין הבעלים שלו ונכסיו הפרטיים. במידה והעסק נקלע לקשיים ואינו עומד בתשלום לספקים השונים, הם רשאים לתבוע את בעל העסק באופן אישי. על פי רוב עסקים קטנים הם אלה שיעדיפו להירשם בתור עוסק מורשה.
לעומת העוסק המורשה, השותפות מוגדרת כשילוב בין עוסק מורשה וחברה בע"מ. לצורך הקמת השותפות נדרשים שניים עד עשרים אנשים. החיסרון בשותפות הוא חוסר ההפרדה בין הנכסים הפרטיים של השותפים, וכך אחד השותפים עלול לאבד את נכסיו בעקבות פעולה של השותף השני.

תהליך פתיחת תיק שותפות

שלב ראשון בפתיחת שותפות הוא להירשם ברשם השותפויות. במעמד זה יש להציג את הפרטים הבסיסיים של השותפות: השם, תחום העיסוק, כתובת, שמות השותפים והגדרת התפקיד שלהם, תאריך והסכם השותפות.
הדיווח למס הכנסה כאשר מדובר בשותפות, מבוצע באופן פרטני: כל שותף ידווח על החלק שלו בהכנסות במישור האישי. זהו אחד ההבדלים בין שותפות לחברה בע"מ שהיא ישות משפטית אחת אשר משלמת מס.
עם תחילת תהליך הרישום של השותפות, יש להחליט האם יהיה מדובר בשותפות מוגבלת או בשותפות כללית.
בשותפות כללית כל השותפים ינהלו יחדיו את העסק וכולם חייבים ביחד ולחוד את חובות השותפות. שותפות מוגבלת לעומת זאת, תורכב משותף אחד לפחות שהאחריות שלו לא מוגבלת ושותף שני שהאחריות שלו מוגבלת.
האחריות של השותף המוגבל נקבעת עד לגובהה של השקעתו ואין לו רשות להתערב בניהול של עסקי השותפות.

פתיחת תיק שותפות במע"מ

בשונה ממס הכנסה, השותפות נרשמת במע"מ בתור גוף אחד. השותפות מדווחת על העסקאות ומס התשומות של העסק במסגרת תיק אחד, ועל ידי שימוש בפנקס תשלומים בדומה לאופן בו עוסק מורשה או חברה מתנהלים.
לצד מסמכים נוספים הספציפיים לתחום העיסוק של השותפות, אלה המסמכים שיש להציג עם פתיחת שותפות במע"מ:
  • טופס פתיחת תיק במע"מ: טופס 821. הפתיחה מתבצעת עבור כל אחד מהשותפים וגם לשותפות עצמה.
  • אישור ניהול חשבון בנק או צ'ק מבוטל. שמותיהם של כל השותפים צריכים להופיע באישור על ניהול חשבון הבנק.
  • צילום תעודת זהות או רישיון נהיגה של כל אחד מהשותפים.
  • תעודה מקצועית: במידה ומדובר בשותפות במקצוע שיש בו דרישה להוכחה לעיסוק במקצוע.
אין הכרח מבחינת החוק ששני השותפים (או יותר) יהיו מוגדרים בתור עוסק מורשה. שני השותפים יכולים להיות מוגדרים בתור עוסק פטור. יחד עם זאת, לא יכולה לקום שותפות לצורך מע"מ במידה בו שותף אחד הוא עוסק פטור והשני הוא עוסק מורשה.

להצטרפות חינם למערכת OfficeGuy, המאפשרת הפקת 10 חשבוניות מס וקבלות בכל חודש עבור שותפויות ועוסקים מורשים, לחצו כאן.
פוסטים לפי תגיות: , מדריכים לפתיחת עסק

תגובות הגולשים

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.