OFFICEGUY
העסקת עובדים בין אם מדובר בעסק גדול או דווקא בעסק קטן - מצריכה התנהלות נכונה. ההתנהלות החשבונאית מול העובד ומול רשויות המס היא חשובה, והמעסיק מצידו נדרש לפעול באופן שוטף מול רשויות המס השונות על מנת להבטיח שכל התנאים של העובד ישמרו. אחת מן הדרישות ממעסיקים היא הגשה חד שנתית של טופס 126 עבור כל אחד מהעובדים. טופס זה מהווה דוח אשר משמש את רשויות המס ועל כן נדרש להיות מדויק ותואם דוחות אחרים אשר מוגשים באופן תדיר על ידי המעסיק.

מה זה טופס 126

אם אתם מעסיקים עובדים, חשוב שתמשיכו לקרוא. ייתכן ונתקלתם כבר במושג טופס 126 ולא כל כך הבנתם מה המשמעות שלו עבורכם. טופס 126 הוא דוח אשר מוגש מטעם המעביד אל רשות המסים. בדוח מצויים פרטים על המשכרות השנתית אשר שולמה לכל אחד מהעובדים המועסקים על ידי המעביד, וכמו כן גם מצוין ניכוי מס הכנסה אשר בוצע מהמשכורת. הדוח מהווה סיכום של כל טפסי 102 אותם מגיש המעסיק מדי חודש למס הכנסה. מסיבה זו, סך כל הנתונים אשר מופיעים בו צריך להיות זהה לסך כל הנתונים המקבילים אשר מצוינים בטפסי 102 החודשיים של אותה השנה. טופס 102 הוא דיווח המוגש הן אל מס הכנסה והן אל ביטוח לאומי מדי חודש בחודשו, ומציין את סך כל המשכורת, הניכויים וההפרשות אשר בוצעו באותו החודש.

אופן הגשת דיווח 126 למס הכנסה

כאמור, טופס 126 הוא דין וחשבון המתבצע אחת לשנה. המעסיק מגיש אותו אל רשות המסים, ומוצגים בו פרטים שונים אודות המשכורת השנתית ששולמה לכל אחד מהעובדים וכמו כן ניכוי מס הכנסה אשר בוצע ממשכורת העובד.
הגשת טופס 126 לרשויות המס נדרשת להתבצע עד לסוף חודש אפריל בכל שנת מס. הדוח מתייחס לשנת המס הקודמת. ניתן לבצע את הדיווח ישירות אל משרדי מס ההכנסה באמצעות שידור באתר בקישור הבא. לפני שמתבצע דיווח בטופס 126 למס הכנסה, כדאי לבצע השוואה של הנתונים בטופס זה אל מול טופסי 102 אשר הוגשו מדי חודש בחודשו. זאת על מנת לוודא שהנתונים תואמים.

חשיבות הדיוק בדוח

כפי שציינו, כל הנתונים המופיעים בטופס 126 נדרשים להיות זהים לסך כל הנתונים המקבילים אשר הופיעו מדי חודש בטופסי 102. טופס 102 מוגש בכל 15 בחודש. על מנת לאמת את הנתונים אשר משודרים בטופס 126 לרשויות המס, חשוב שיתבצע תיעוד מסודר של הטפסים אשר הוגשו במהלך השנה. זו הסיבה שחשוב לבצע את כל נושא ניהול המשכורות וניהול החשבונות באמצעות מערכת הנהלת חשבונות מתקדמת, תוך הקפדה על ביצוע הניכויים וההפרשות על פי החוק. מערכת ממוחשבת לניהול חשבונות יכולה להפיק את הנתונים הרלוונטיים בצורה מהירה ויעילה, מה שיכול גם לאפשר מינימום של טעויות.

להגשת דיווח 126 כעת, לחצו כאן.
פוסטים לפי תגיות: , מדריכים לניהול חשבונות בעסק/בעמותה