OFFICEGUY

דוח שנתי לעוסק פטור

מי שמוגדר בתור עוסק פטור, בדומה לכל בעל עסק עצמאי, נדרש להגיש אחת לשנה דוח שנתי למס הכנסה. חשוב שהדוח המוגש יהיה מסודר ומדויק בסכומים אותם הוא מציג. קיראו כאן מה כולל הדוח הזה, כיצד ממלאים אותו ומגישים אותו, ומה חשוב לדעת על אופן מילוי הדוח גם עבור עוסק פטור.

מהו דוח שנתי לעוסק פטור?

דוח שנתי למס ההכנסה הוא מסמך אשר ממלא בעל העסק ומגיש לרשויות המס. בדוח ירוכזו כל ההפסדים, הרווחים, ההוצאות וההכנסות אשר היו לעסק בשנה מסוימת. כמו כן יוצגו תשלומי מסים ששולמו במסגרת ניכוי במקור. עוסקים פטורים רבים חושבים בטעות כי עליהם לא מוטלת החובה להגיש את הדוח השנתי, משום שהם אינם נדרשים לתשלום מע"מ. למעשה, גם העוסק הפטור נדרש להגיש דוח שנתי למס הכנסה ולדווח על הכנסותיו בהתאם. הדוח השנתי יציג את ההכנסות מחודש ינואר עד לסוף חודש דצמבר של אותה השנה ואת ההוצאות שנעשו במסגרת העסק. את הדוח יש להגיש עד לסביבות חודש מאי וניתן במקרים מסוימים לבקש הארכה.
פיגור במועד הגשת הדוח למס הכנסה עלול לגרור קנסות וחשוב לקחת זאת בחשבון.

כמה עולה דוח שנתי לעוסק פטור?

אחת ההתלבטויות של בעלי עסקים המוגדרים בתור עוסק פטור היא האם יש צורך לשכור את שירותיו של רואה חשבון. מילוי והגשת הדוח השנתי למס הכנסה עבור עוסק פטור אינו כרוך בתשלום, אך ניתן ואף מומלץ להיעזר ברואה חשבון לשם כך. יש לדבר זה מספר יתרונות: ראשית, הגשת הדוח באמצעות רואה חשבון מאפשרת קבלת הארכה בהגשה שלו במידת הצורך. בנוסף, מילוי הדוח על ידי רואה חשבון חוסך לכם זמן יקר ועשוי למנוע טעויות שונות אשר נובעות מחוסר ידע בתחום. רואה חשבון אשר עובד אתכם במהלך השנה יוכל לסייע לכם בארגון הניירת בצורה יעילה. מסיבות אלה, כדאי להיעזר בשירות של רואה חשבון במילוי הדוח השנתי למס הכנסה, גם אם מדובר בהוצאה נוספת.

מה יכול לסייע בהכנת הדוח?

אחד הכלים היעילים אשר מסייעים בבניית הדוח באופן מסודר היא מערכת דיגיטלית לניהול חשבונות. באמצעות מערכת זו ניתן לארגן בצורה מסודרת את כל הנתונים הרלוונטיים לדוח הזה. שימוש שוטף במערכת דיגיטלית יוצר רישום מסודר אשר מקצר את משך הכנת הדוח באופן מהותי. המערכת מציגה את הקבלות שהתקבלו בעסק במהלך השנה, תוך ציון הסכומים והתאריכים - וכך אין צורך לחפש אחר קבלות או מסמכים חשבונאיים אחרים כדי להפיק את חלק ההכנסות של הדוח למס הכנסה. הרישום המסודר לאורך השנה באמצעות מערכת דיגיטלית, הופך את מילוי הדוח השנתי ליותר פשוט ופחות מורכב. מערכות רבות מסוגלות להפיק דוחות ולהציג נתונים בהתאם לחתכים שונים, כך שתוכלו לקבל תמונה מדויקת יותר על העסק שלכם עם סיום שנת המס.

להצטרפות למערכת OfficeGuy, המאפשרת הפקת 10 קבלות בחינם כל חודש, לחצו כאן.
פוסטים לפי תגיות: , מדריכים לניהול חשבונות בעסק/בעמותה