OFFICEGUY

הצגת יומן המנוהל בגוגל - OfficeGuy

אפליקציית היומן של OfficeGuy מאפשרת הצגת יומנים המנוהלים ביומן גוגל (Google Calendar) כחלק מהיומנים.

על מנת להציג יומן המנוהל בגוגל, יש לבצע שני שלבים פשוטים:
  1. דבר ראשון, עליכם להתחבר אל Google Calendar, ולהגדיר כי היומן הינו יומן ציבורי.
    ההגדרה מתבצעת על ידי לחיצה על Settings and sharing לצד שם היומן, ולאחר מכן, לחיצה על "Make available to public".
  2. לאחר מכן, יש להעתיק את מזהה היומן (Calendar ID), לתוך הגדרות האפליקציה.
    הגדרת האפליקציה מופיעה תחת "הגדרות > כל האפליקציות > יומן > הצגת יומני גוגל".
לשימושכם, ניתן להציג מס' יומנים, על ידי הפרדת ערך ה-Calendar ID באמצעות פסיק (,).

הבהרה - האפליקציה לא דוחפת מידע אל Google Calendar אלא רק מקבלת ממנו מידע.