OFFICEGUY

הצגת לוח שנה עברי בתוך OfficeGuy

אפליקציית היומן של OfficeGuy מאפשרת הצגת לוח שנה עברי, כחלק מתצוגת לוח השנה הרגילה.
על מנת להציג את לוח השנה העברי, יש להיכנס אל הגדרות האפליקציה: "הגדרות > כל האפליקציות > יומן"
לאחר מכן, יש לסמן את התיבה "הצגת תאריכים עבריים", וללחוץ על שמירה.

לשימושכם, ניתן להציג את לוח השנה העברי, גם בתוך יומן גוגל (Google Calendar).
על מנת להציג את לוח השנה העברי, יש להוסיף את היומן הציבורי הבא: donkey.co.il_jclf8se97q8tp0hhpdq4btv6jo@group.calendar.google.com