OFFICEGUY
ממשקי ה-API של OfficeGuy זמינים לשימוש עבור כל משתמשי המערכת באמצעות REST. ניתן להשתמש גם בספריות מוכנות מראש המותאמות לטכנולוגיה בה אתם משתמשים.
חלק מהממשקים נמצאים בגרסת ניסיון, ועלולים לעבור שינויים מהותיים. לפני תחילת השימוש ב-API, אנו ממליצים ליצור עימנו קשר.
מוצגות פעולות ה-API הנפוצות בלבד. הצגת רשימת הפעולות המלאה »